כותרת
> C;
1/1

חג פסח שמח

קרא/י עוד

רמאדן כרים

קרא/י עוד

הנהלת האיגוד מברכת את כל חבריה בחג עצמאות שמח.

קרא/י עוד

אתיקה

האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית שוקד על העלאה מתמדת של הרמה המקצועית של חבריו ושל חברותיו ועל טיפוח עֶרכי הדמוקרטיה והאתיקה המקצועית. האיגוד נטל על עצמו לפעול על-פי כללי האתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל, המעוגנים ב"תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות". נציגים של האיגוד (יו״ר האיגוד ומנכ״ל האיגוד) מייצגים את האיגוד בנשיאות מועצת העיתונות, שנשיאתה היא כבוד שופטת בית-המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר. אחדים מחברי האיגוד, לרבות חברי ועדת חוק נוהל ואתיקה, בראשותו של יוסף קיסטר, משמשים בבית הדין לאתיקה של המועצה. חברי הוועדה מעודכנים לגבי כל הפעילויות של האיגוד, ועדותיו וַחֲבריו, ודואגים, בסיועה של ועדת הביקורת, בראשותה של אורה שרון, שהכול יתנהל בִּשקיפוּת ועל-פי תקנון האיגוד. כך, לדוגמא, נשלח לרשם העמותות ביום י"ט באלול תשע"ז (10 בספטמבר 2017) דין-וחשבון מפורט על תהליך הבחירות הכלליות באיגוד, שכולל גם בחירות ישירות של יו"ר האיגוד, של חברי מועצת האיגוד ושל חברי ועדת הביקורת. הבחירות האחרונות נערכו ביום שלישי, י"ד בחשוון תש"ף (12 בנובמבר 2019). כל מערכות הבחירות לתפקיד יו"ר האיגוד ולמוסדותיו התקיימו ללא כל תקלות או תלונות. הכול נעשֶה בפיקוחה של ועדת חוק נוהל ואתיקה, אשר גם מסייעת ליושבי ראש הוועדות השונות באשר לִשאלות של נוהל סדיר ותקין.

תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל

מליאת מועצת-העיתונות (צילום: בַּאֲדיבות מועצת-העיתונות)

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים