כותרת
> C;
1/1

הודעה של מועצת העיתונות ומפכל המשטרה

קרא/י עוד

אירועי תרבות ינואר 2022

קרא/י עוד

יומן האיגוד לשנת 2022-2021 זמין לאיסוף במשרדי האיגוד

קרא/י עוד

סיבוב-הפרסה של שר-התקשורת

משרד התקשורת משך, באופן לא-מפתיע, את החלטתו לא להעביר את התמיכות הכספיות לשידור הקהילתי לשנת 2021. נראה שהחלטתו החדשה היא תוצאה ישירה של פנייתם של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, הטלוויזיה החברתית ומספר ארגונים נתמכים לבג"ץ בנדון.


מאת: מאיר חוטקובסקישר-התקשורת, ד"ר יועז הנדל, שם לו למטרה לחסל את השידור הקהילתי באופן חד-צדדי, מבלי לנמק מדוע. זה שבועות אחדים, שהאגודה הישראלית לשידור קהילתי וקבוצות הטלוויזיה הקהילתית, המשדרות מכל רחבי-הארץ בערוץ הטלוויזיה 98, מנסות למנוע את רוע-הגזירה. משכלו כל הקיצין, והשר, בניגוד לחוק, עמד בסירובו להעביר את התמיכות הכספיות לגופים המשדרים, הוגשה עתירה לבג"ץ בנדון נגד משרד התקשורת. עוד טרם נערך בבית-המשפט הדיון, שנקבע ל-6.1.2022, חזר בו השר מסירובו, והתמיכות יועברו כמתבקש.


לדעת גורמים משפטיים, נכון עשה השר בשינוי החלטתו; שאם-לא-כן, היה נאלץ להעביר את התמיכות בעל-כורחו, על-פי פסק-דין של בג"ץ. לדעת הגורמים הללו, לא נתן השר לגופים המשדרים תקופת-מעבר של התארגנות, כדי למצוא חלופות כספיות לתמיכות המועברות, על-פי חוק, למעלה מעשרים שנים לגופים המשדרים, באמצעות המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין.


להלן תשובתו של משרד התקשורת לדרישת בג"ץ לנמק את החלטתו לבטל את התמיכות הכספיות לשנת 2021:

"המשיבים יבקשו לעדכן כי אחר שקילת הדברים ולאור העובדה שתקציב המדינה אושר בכנסת רק ביום 4.11.2021 ובהתאם לכך רק בשלהי חודש נובמבר פורסמה לציבור הודעת משרד התקשורת על ביטול התמיכות לשנת 2021 למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלווין, החליט השר לדחות את החלטתו על ביטול התמיכות האמורות כך שביטול התמיכות ייכנס לתוקפו רק ביחס לשנת 2022 ואילך."

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית מיהרה להגיב על ההחלטה החדשה בזו הלשון:

"שר-התקשורת ביטל את החלטתו לדחות את התמיכות הכספיות של שנת 2021. הוא לא היה עושה זאת, אילולא הפנייה של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, הטלוויזיה החברתית ומספר ארגונים נתמכים לבג"ץ. טוב מורא הבג"ץ על השלטון."

לידיעה המקורית ב"דעתון" מיום 13 בינואר 2022

בית-המשפט העליון (קרדיט: צבי טיבריוס קלר, מתוך אתר פיקיויקי)

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים